CENÍK

Přehled přímých plateb za zdravotní služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Vyšetření na řidičské oprávnění 350,- Kč
Vyšetření na řidičský průkaz nad 65 let 200,- Kč
Vyšetření držitele střelné zbraně 400,- Kč
Výpis lázeňského návrhu 400,- Kč
Výpis žádosti do Domova důchodců 400,- Kč
Urychlené vypsání žádosti do DD (do dvou dnů) 500,- Kč
Hlášení o úrazu 400,- Kč
Vystavení zdravotního průkazu 200,- Kč
Posudek o bolestném 200,- Kč
Hlášení pro pojišťovnu 400,- Kč
Posudek o zdravotním stavu pro přihlášku na VŠ 100,- Kč
Aplikace očkovací látky na žádost pacienta 100,- Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace 200,- Kč
Urychlené vypsání výpisu ze zdravotnické dokumentace 300,- Kč
Kopie ze zdravotnické dokumentace formát A4 5,- Kč / 1 stránka
Aplikace Mesocainu, vitamínu B12 50,- Kč
Návštěva u pacienta doma na vlastní žádost 500,- Kč
   
Závodní péče - posudek o zdravotní způsobilosti  
Vstupní, výstupní a mimořádná prohlídka 450,- Kč
Preventivní periodická prohlídka 400,- Kč
   
Ošetření pacienta neobjednaného v odpoledních hodinách úhrada 200,- Kč