POTŘEBUJI

Provádíme v odpoledních hodinách po předchozím telefonickém nebo osobním objednání:

  • Vyšetření pro řidiče /v 65. letech, v 68. letech a pak co 2 roky/
  • Vyšetření pro zbrojní pas
  • Vyšetření z důvodu vypsání lázní
  • Vyšetření zdravotní způsobilosti z důvodu vydání zdravotního posudku pro práci
  • Předoperační vyšetření /pokud není akutní/
  • Od 1.9.2015 neprovádíme předoperační vyšetření před UPT (umělé přerušení těhotenství) - na vlastní žádost!!!
  • Pouze předoperační vyšetření před UPT - se zdravotní indikace
  • Vyšetření pro OSSZ /tzv. Sociálka/ ­např. žádost o invalidní důchod, žádost o příspěvek na péči apod
  • Preventivní prohlídky